Política de Privacitat, Avís Legal i Condicions d'Ús del Portal

Política de Privacitat

El despatx IMMALEX ASSESSORS JURÍDICS SLP (d'ara endavant IMMALEX), compleix amb allò establert en el Reglament General de Protecció de Dades(RGPD)2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i amb qualsevol altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a IMMALEX, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de l'adreça del responsable, la finalitat i legitimació del tractament, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o dret a la portabilitat, així com les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, IMMALEX informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i us sol·licitarà el consentiment per al tractament de la vostra adreça electrònica amb finalitats comercials en cada moment. IMMALEX no utilitza cookies per a accedir a la informació relativa als usuaris del Portal, però es reserva el dret d'utilitzar-les en un futur.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable de les seves Dades: d´acord amb allò establert pel RGPD informem a l´usuari que les seves dades serán tractades per IMMALEX ASSESSORS JURÍDICS SLP- NIF:B-66590324. Dir. postal: Rambla del Poblenou, nº 46 1-1 08005 Barcelona.Telèfon: (34) 932240034

Finalitat del tractament: recollir les dades de caràcter personal que s´obtinguin mitjançant els formularis de contacte disponibles a la web del Despatx per atendre les consultes rebudes per correu electrònic.

Duració del tractament: les dades proporcionades es conservarán durant el temps necessari fins cumplir amb la finalitat per la qual s´han recollit i que consisteix en respondre a les consultes plantejades.

Legitimació per al tractament: la base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l´usuari quan contacta amb la nostra web.

Comunicació de Dades: Les dades no es cediran a tercers a excepció d´obligació legal.

Drets dels usuaris: Vostè té dret a obtindre confirmació de si IMMALEX ASSESSORS JURIDICS SLP, está tractant les seves dades personals així com a accedir a les mateixes, rectificar dades inexactes o demanar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaries, així com limitar i oposar-se al seu tractament i dret a la seva portabilitat mitjançant carta postal certificada, incloient copia del seu DNI o altre document equivalent, dirigida a IMMALEX ASSESSORS JURÍDICS SLP, Rambla del Poblenou, nº 46, 1-1 (08005) Barcelona o bé escrivint a protecciondedatos@immalex.net. També tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
La retirada del seu consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat amb anterioritat. Té dret a presentar una reclamació davant l´autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en allò relatiu a la protecció de les seves dades personals.

Avís Legal i Condicions d´ús del Portal

1.- IDENTIFICACIÓ DEL PRESTADOR DEL SERVEI

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.tributiuris.com (d'ara endavant "el Portal") les següents dades:

  1. El prestador de serveis de la societat de la informació al Portal és la societat mercantil IMMALEX ASSESSORS JURÍDICS, S.L.P. amb domicili social a Rambla de Poble Nou, núm. 46 1r-1a 08005 Barcelona (Espanya) i amb NIF número B-64279029.
  2. IMMALEX està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 38.795, Foli 0213, Secció General, Full 335816. Telèfon 34 932 240 034

2.- USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal d'IMMALEX atribueix la condició d'USUARI, qui accepta des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

3.- ÚS DEL PORTAL

www.tributiuris.com, proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant "els continguts") a Internet pertanyents a IMMALEX o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat d'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que pugui ser necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació verídica i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que IMMALEX ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;(iii) provocar danys als sistemes físics i lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. IMMALEX es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, segons el seu criteri, no resultin adients per a la seva publicació.

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació, sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

  1. L'enllaç únicament vincularà amb a la home page o pàgina principal del Portal, però no podrà reproduir-la de cap manera.
  2. Quedarà prohibit en tot cas, d'acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany als usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) o de qualsevol altra manera resulti prohibit per la legislació vigent.
  3. No es realitzarà, des de la pàgina que introdueix l'enllaç, cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la marca TRIBUTIURIS o IMMALEX, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

IMMALEX, per si mateixa o en qualitat de cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés y ús, etc.) titularitat d'IMMALEX o dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l'autorització d'IMMALEX. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'IMMALEX. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva per al vostre ús personal i privat. L'USUARI s'haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció de sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'IMMALEX.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

IMMALEX no es fa responsable, en cap cas, dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu; errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

6.- MODIFICACIONS

IMMALEX es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten com la manera en què aquests hi apareguin presentats o localitzats.

7.- ENLLAÇOS

En el cas que a www.tributiuris.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, IMMALEX no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i respectius continguts. En cap cas IMMALEX assumirà alguna responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmenats hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8.- DRET D'EXCLUSIÓ

IMMALEX es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d'ús.

9.- GENERALITATS

IMMALEX perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre.

10.- MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

IMMALEX podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades tal com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre IMMALEX i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol disputa que pugui originar-se se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.