Fonament i Concepte

Àrea de Col·laboració Professional Especialitzada
ACPE - Cost Fiscal

La impossibilitat que l'Advocat estigui al dia de totes les normes i novetats tributàries que afecten cada àmbit del dret o especialitat de la professió aconsella subcontractar TRIBUTIURIS per a prestar un servei més complet al vostre client en cada cas concret, integral i de major qualitat, amb la doble finalitat d'atendre'l millor i fiançar-lo.

Accendint a l'ACPE-Cost Fiscal, l'Advocat podrà subcontractar a TRIBUTIURIS un informe sobre els aspectes tributaris del cas que està portant per al seu client i dels efectes fiscals que tindrà per a aquest, obtenint així l'assessorament sobre la fórmula fiscalment més avantatjosa d'aconseguir el fi pretès, a un cost molt assumible que el Lletrat pot incloure en el seu pressupost i factura d'honoraris al seu client.

Observatori Tributari

Eina creada específicament per al col·lectiu d'Advocats, des d'on podrà accedir a la següent informació tributària:

Mostra de l'Observatori Tributari