"Amb independència de l'especialitat de l'Advocat,
gairebé tot Cas sol anar acompanyat
d'un Cost Fiscal indesitjat"

TRIBUTIURIS

Plataforma tributària en línia exclusiva per a professionals de l'Advocacia

TRIBUTIURIS posa a disposició del Lletrat

Àrea de Col·laboració Professional Especialitzada
ACPE - Cost Fiscal

"Amb un bon diagnòstic del Cost Fiscal prèviament elaborat,
a preu raonable, per un Company fiscalista, també Advocat,
el patrimoni del Client sortirà beneficiat
i el prestigi del Professional reforçat."
El ACPE – Cost Fiscal, espai on contractar l'assessorament dels aspectes i efectes tributaris derivats de cada especialitat de l'Advocacia per al cas concret.
Mostra de l'Àrea ACPE - Cost Fiscal

Observatori Tributari

 
L'Observatori Tributari, eina de consulta creada per donar resposta concreta a les especialitats pròpies de l'activitat de l'Advocacia.
Mostra de l'Observatori Tributari