TRIBUTIURIS®

La marca TRIBUTIURIS ha estat registrada per un equip d'Advocats especialitzats en dret tributari que exerceixen la seva activitat com a assessors fiscals des de 1993, actualment sota la firma IMMALEX ASSESSORS JURIDICS SLP, essent bona part dels clients d'aquesta firma al seu torn, Advocats que exerceixen l'activitat de l'Advocacia per compte propi i als quals la SLP assessora en matèria fiscal.

De la dilatada experiència d'aquest despatx assessorant fiscalment al col·lectiu d'Advocats i de la seva condició, alhora, d'Advocats que assessoren fiscalment a Advocats, n'ha sorgit TRIBUTIURIS, un projecte pioner que ofereix el servei de gestió i assessorament tributari adaptat a les noves tecnologies, creant al seu torn un espai exclusiu per a juristes en matèria fiscal relacionat amb els aspectes tributaris propis de l'activitat de l'Advocacia.

Representant legal
Immaculada Ollé Panadés

Immaculada OLLÉ PANADÉS, col·legiada a l'ICAB des de l'any 2000, exerceix l'Advocacia per compte propi en l'especialitat de dret tributari.

Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel Centre d'Estudis Financers (CEF) Barcelona. 1999.